Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS
FINANCE ALBATROS - Investiční nástroje

Investiční nástroje

vyberte si, jak své peníze zhodnotíte
KONTAKTUJTE NÁS pro více informací
 • E-mail
 • Telefon
 • Úvod

Investiční nástroje

Investiční zlato

 • Bezpečný způsob uložení majetku.
 • Je to investiční jistota, která Vaše bohatství spolehlivě ochrání v nejisté době, v době hospodářské nebo finanční krize.
 • Nákupem se chráníte před inflací, zabezpečujete se na budoucnost a velmi bezpečně také uchováváte rodinný majetek pro příští generace.
 • Zlato je všemi zeměmi na světě uznáváno jako mezinárodní měna.

Více informací

5 důvodů, proč si koupit investiční zlato:

1. Bezpečnost a jistota 

 1. Už po tisíciletí je zlato jedním z nejspolehlivějších způsobů uchování hodnoty.
 2. Ve všech 194 zemích světa je zlato uznáváno jako univerzální měna.
 3. Státy i národní banky si zvolily zlato jako úřední rezervu.

2. Nezávislost

 1. Hodnota vzácných kovů je nezávislá na vládách i měnách jednotlivých zemí, produktivitě a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech.

3. Stabilita

 1. I když cena vzácných kovů může krátkodobě kolísat, jejich hodnota zůstává bez ohledu na roky růstu nebo období krize vždy dlouhodobě stabilní.

4. Ochrana proti inflaci

 1. Množství zlata na trhu se nemůže zvyšovat tak rychle, jako se tisknou peníze.
 2. Čím více je nových peněz na trhu, tím více klesá jejich hodnota.
 3. Také proto zlato již 10 let v řadě za sebou přineslo svým majitelům významné zhodnocení.

5. Dostupnost a kvalita

 1. Zlato je možné kdykoliv zaměnit zpět na peníze a to 24 hodin denně kdekoliv na světě.
 2. Výhodou držení menších cihliček je možnost prodat zlato po částech.

Trhy peněz

 • Běžné účty představují rozhodně tu nejbezpečnější investici, pokud nebudeme zohledňovat znehodnocení vkladu růstem cenové hladiny.
 • Peníze, o kterých víme, že je nebudeme potřebovat výhledově během několika měsíců, můžeme uložit na termínované vklady, které nám poskytnou vyšší úročení než běžné účty.

Více informací

Běžné účty

 1. Peníze máme v bance kdykoli k dispozici a můžeme je použít k okamžité potřebě.
 2. Takovou potřebou mohou být např. náklady na provoz domácnosti, auta, školné apod.
 3. Za tímto účelem má uložení peněz na běžném účtu rozhodně své opodstatnění.

Termínované vklady

 1. Na druhou stranu, za vyšší úrok již „platíme“ závazkem, že po dobu trvání vkladu peníze nebudeme vybírat.
 2. Své peníze sice můžeme vybrat kdykoliv, ale pokud by to bylo před ukončením dohodnutého trvání vkladu, může nám banka naúčtovat sankci za předčasné ukončení vkladu.
 3. Jak bychom ale měli nakládat s penězi, o kterých víme, že je nebudeme potřebovat déle než rok.

Dluhopisy

 • Peníze, které můžeme odložit na dobu delší než jeden rok, již můžeme směle zhodnocovat prostřednictvím tzv. nástrojů kapitálového trhu.
 • Dluhopisy patří mezi konzervativní investiční nástroje, které držitelům většinou přináší pravidelnou úrokovou platbu.

Více informací

 1. Jedná se o cenný papír, který představuje závazek dlužníka splatit vypůjčenou částku a v pravidelných obdobích vyplácet majitelům dluhopisů předem stanovený úrok.
 2. Ten bývá nejčastěji vyjádřen jako určité procento z jistiny dluhopisu.
 3. Může se definovat ve formě konstantní úrokové sazby nebo být odvozen od krátkodobé standardizované úrokové míry (např. 6ti měsíční PRIBOR) atd.
 4. Existují také dluhopisy, které pravidelné kuponové platby nevyplácí a celý očekávaný výnos je zohledněn přímo v jejich ceně.
 5. Výkonnost dluhopisových nástrojů významně ovlivňují dva faktory – pohyby úrokových sazeb a doba do splatnosti dluhopisu.
 6. Tržní cena dluhopisů závisí na vývoji úrokové míry (je mu nepřímo úměrná).
 7. Obecně platí, že s neočekávaným růstem úrokových sazeb klesají tržní ceny pevně úročených dluhopisů a naopak – s neočekávaným poklesem sazeb ceny pevně úročených dluhopisů rostou.
 8. Zároveň platí, že dluhopisy s delší dobou do splatnosti jsou více citlivé na změny úrokových sazeb než dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.
 9. Kolísání tržní ceny dlouhodobých dluhopisů je výrazně vyšší.
 10. Dluhopisy se splatností do jednoho roku jsou využívány jako nástroje peněžního trhu.
 11. Dalším důležitým parametrem je důvěryhodnost dlužníka (emitenta dluhopisů), která se přenáší do pravděpodobnosti, s jakou emitent dluhopisu dostojí svým závazkům v podobě platby kupónů a jistiny.
 12. Znamená to, že firemní dluhopis, který je zpravidla považován za rizikovější než dluh vlády, nabízí vyšší výnos.
 13. Při investicích do dluhopisů je tedy nutné přednostně sledovat aktuální výnos, úrokovou citlivost ve vztahu k očekávanému vývoji úrokových sazeb, kreditní a popřípadě měnové riziko.
 14. Dluhopisy patří mezi základní prvky většiny investičních strategií.
 15. Představují stabilizační složku, jejímž cílem je dosahovat výnosů vyšších, než nabízí termínované vklady a současně nevystavovat portfolio riziku výrazného kolísání cen, které je spojeno především s akciovými trhy.

Akcie

 • S akciemi si většina investorů spojuje dvě základní vlastnosti.
 • Považují akcie za nejvýnosnější základní finanční aktivum, ale zato více rizikovější

Více informací

 1. Vyšší výnos akcií je dosažen díky tomu, že toto aktivum je jako jediné přímo spojené s tvorbou nových hodnot (tj. investor se přímo podílí na vytvořeném novém zisku a růstu společností).
 2. Druhou dobře známou vlastností je, že ve srovnání s ostatními finančními aktivy, vývoj kurzů akcií podléhá v krátkém období největším výkyvům a s investicí do těchto cenných papírů je tak spojeno větší riziko, než je tomu například u investic do pevně úročených nástrojů.
 3. Vyšší potenciální výnos akcií musí tedy zároveň kompenzovat i podstoupené vyšší riziko, jinak by investoři kupovali méně riziková aktiva se stejným výnosem (správné ocenění jednotlivé akcie v sobě tuto prémii za podstoupené riziko vždy obsahuje).
 4. Zhodnocení akciových kurzů se v delším investičním horizontu odvíjí primárně od schopnosti jednotlivých společností zlepšovat své finanční ukazatele (zejména volné cash flow, resp. čistý zisk na akcii).
 5. Při stabilních úrokových sazbách v ekonomice a nezměněném očekávaném budoucím růstu společnosti je zpravidla zhodnocení akcie společnosti blízké růstu čistého zisku (resp. růstu vytvářeného volného cash flow).
 6. Odlišný růst výše zmíněných finančních ukazatelů společnosti je zpravidla také primárním faktorem, kterým lze vysvětlit rozdíl v minulém zhodnocení akcií dvou různých společností.
 7. Druhým faktorem, který výrazně ovlivňuje zhodnocení akcií, je úroveň úrokových sazeb v ekonomice, resp. trend vývoje úrokových sazeb.
 8. Rostoucí úrokové sazby mají tendenci zatraktivnit méně riziková, pevně úročená finanční aktiva a vede k požadování vyššího výnosu investory, což zákonitě vede také k nižším úrovním ocenění akcií.
 9. V takovém případě bývá zpravidla zhodnocení akcie v delším období nižší, než je růst jejích výše zmiňovaných finančních ukazatelů, protože část tohoto potenciálního zhodnocení bude eliminována v důsledku nižšího následného ocenění akcií.
 10. V případě klesajících úrokových sazeb je tomu naopak, dlouhodobé zhodnocení akcie bude zpravidla vyšší, než je růst jejích finančních ukazatelů.
 11. Do akcií investoři ukládají spíše prostředky, o kterých předpokládají, že je budou používat až za několik let (obvykle se doporučuje pět let a více).
 12. Proto se akciové nástroje využívají pro tvorbu dlouhodobých rezerv, zpravidla v kombinaci s jinou, méně rizikovou složkou.

Podílové fondy

 • Podílové fondy jsou založeny na tzv. kolektivním investování skupiny investorů.
 • Finanční prostředky od jednotlivých investorů tvoří společný majetek fondu, který obhospodařuje investiční společnost. 

Více informací

Co je podílový fond?

 1. Jde o majetek, který náleží podílníkům a to v poměru podle vlastněných podílových listů.
 2. Podílový fond není právnickou osobou a je vytvářen investiční společností na základě povolení Komise pro cenné papíry.
 3. Investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu svým jménem a na účet podílníků.

Investice podle pravidel 

 1. Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel.
 2. Investiční společnost nesmí při propagaci používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat důležité skutečnosti.
 3. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu.
 4. Manažer fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel.
 5. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem má podílník právo obrátit se na Českou národní banku, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí.

Princip velkého hrnce

 1. Vkladem svých peněz do společného hrnce (fondu) se stáváte investorem.
 2. Společně s dalšími investory vytváříte fond.
 3. Majetek v tomto fondu je spravován profesionálními manažery.
 4. Tito lidé se nezabývají ničím jiným než vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí pro "svůj" fond.
 5. Manažeři provádí za vás náročný výběr jednotlivých cenných papírů, které byste rádi měli ve svém vlastnictví.
 6. V závislosti na jejich zkušenostech a s ohledem na situaci na kapitálových trzích roste nebo padá hodnota vašeho majetku ve fondu.
 7. Investice do investičního fondu není bez rizika.

Nevíte, který investiční nástroj je pro Vás nejlepší? Nevadí, rádi Vám poradíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Proč Finance Albatros ?
"FINANCE ALBATROS mi nabídly adekvátní řešení s ohledem na mou nepříznivou finanční situaci."
Karolína Veselá
"FINANCE ALBATROS dokáží poradit všem – bez ohledu na věk a chápou, že ani na stáří nechceme zůstat bez prostředků."
Anna Kučerová
"Kvůli neuvážené investici jsem byl najednou téměř bez peněz, ale díky FINANCE ALBATROS se mi podařilo vrátit zpátky do hry."
Aleš Svoboda
15
let jsme tu
72
partnerů
přes 200
specialistů po celé ČR
201 483
spokojených zákazníků
Mapa
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.