Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Stavební spoření

 


Víte, že stavební spoření je nejlepší volba pro bezrizikové zhodnocení peněz?

 

 

 • Stavební spoření je jedno z nejvýnosnějších spoření.
 • Můžete získat státní podporu až 10 % z ročního optimálního vkladu.
 • Vklady jsou bezpečně uloženy.
 • Velkou výhodou stavebního spoření je, že naspořené peníze můžete použít na cokoliv.
 • Stavební spoření je určeno pro všechny generace - můžete spořit dětem i sobě. 
 • Po dvou letech spoření se Vám otevírá možnost úvěru ze stavebního spoření. 
 • Pokud nesplníte podmínky, můžete zažádat o překlenovací úvěr. 

 

Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření má dvě fáze:

 • Fáze spořící - vkladatel ukládá většinou pravidelně vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny. Vklady na účtu stavebního spoření jsou pojištěny ze zákona.
 • Fáze úvěrová - následuje po fázi spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby.

Stavební spoření tedy představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získat výhodný úvěr na bytové potřeby.

Státní podpora - vznik nároku na státní podporu

U smluv uzavřených po 1. 1. 2004 může státní podporu získat:

 • občan ČR,
 • občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR,
 • má-li účastník splňující výše uvedené podmínky uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 2.000 Kč.

Podmínky výplaty státní podpory

Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004:

 • Nárok na výplatu státní podpory má účastník, pokud po dobu 6-ti let nebylo nakládáno se vkladem.

Výše státní podpory

 • Státní podpora činí 10 % z ročně uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však 2.000 Kč (maximální částka úspor 20.000 Kč).

Bezpečnost stavebního spoření

 • Jedním z nejvýznamnějších atributů stavebního spoření je jeho vysoká bezpečnost.
 • Stavební spoření mohou provozovat pouze specializované banky na základě zvláštního oprávnění.
 • Díky omezení rizikových obchodních aktivit stavebních spořitelen zákonem lze stavební spoření považovat za jeden z nejbezpečnějších finančních produktů.

 

Proč Finance Albatros ?
"Kvůli neuvážené investici jsem byl najednou téměř bez peněz, ale díky FINANCE ALBATROS se mi podařilo vrátit zpátky do hry."
Aleš Svoboda
"Za svůj úspěch v podnikání vděčím i FINANCE ALBATROS, protože mi na začátku pomohli získat výhodný podnikatelský úvěr."
Kateřina Němcová
"Chtěl jsem spořit dětem, ve FINANCE ALBATROS mi poradili, že stavební spoření je stále nejvýhodnější, tak jsem do toho šel."
Pavel Procházka
15
let jsme tu
72
partnerů
přes 200
specialistů po celé ČR
201 483
spokojených zákazníků
Mapa
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.