Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Majetkové pojištění

Pojištění majetku Vám pomůže chránit Váš movitý i nemovitý majetek. Chrání ho především před živly, vandalismem, krádeží nebo jinou neúmyslně zaviněnou škodou. 

 

V rámci pojištění majetku si můžete pojistit:

 • rodinný dům,
 • byt,
 • bytový dům,
 • chatu, chalupu,
 • samotnou domácnost,
 • movité věci, 
 • nebo jízdní kola.


Pojištění domu

 • Pokud si pojistíte dům, budete mít pojištěnou nejen samotnou stavbu, ale pojištěny budou i vedlejší stavby jakou jsou garáže, bazény, ploty, chodníky. Můžete se pojistit proti riziku živelných pohrom, proti zkratu nebo přepětí, krádeži, vandalismu nebo havárii rozvodů. Týká se trvale obývaných rodinných domů, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, rodinných domů ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky). Musí být umístěny na pozemku náležejícím k rodinnému domu stavebního materiálu a věcí sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy).


Pojištění bytu

 • Byt se může dostat do nesnází během chvilky, třeba když se nám porouchá pračka a vytopíme souseda, nebo můžeme být obětí zloděje či vandalismu. Pojištění bytu nám pomáhá tato rizika zmírnit - chránit se můžeme stejně jako u rodinného domu proti živlům, zkratu či přepětí, vandalismu či úniku vody.
 • Co je možné pojistit? Pojištění bytů nebo nebytových prostor, vedlejších místností (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem, váš spoluvlastnický podíl na společných částech domu.


Pojištění domácnosti

 • V případě pojištění domácnosti je chráněno zařízení bytu, věci osobní potřeby či příslušenství a stavební součásti bytu. 
 • Co je možné pojistit? Pojištění věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka…). Pojištění věcí, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení…). Příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro….). Pojištění elektromotorů domácích spotřebičů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu. Pojištění souboru věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání. Pojištění garáže a souboru zařízení garáže.


Pojištění movitých věcí

 • Speciálně si můžete pojistit sportovní výbavu, střešní nosiče, oděvy, obuv.


Pojištění chaty a chalupy

 • U chat či chalup je problém, že je neobýváme celoročně a nemáme je denně pod kontrolou. Chaty či chalupy se tak častěji stávají terčem zlodějů či vandalů. Proto je dobré mít chaty a chalupy pojištěné.
 • Co je možné pojistit? Přechodně obývané rekreační budovy, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, rekreačních budov ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově. Dále stavební materiál a věcí sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy), movitých věcí – souboru zařízení rekreačního objektu.


Pojištění jízdních kol

 • V pojištění jízdních kol jsou jízdní kola chráněna v bytě, ve sklepě, garáži nebo společných prostorách domu. Pojišťovna vyplatí peníze, pokud budou poničena živlem, vandalem nebo pokud byla ukradena. 

 

Pojištění bytových domů

 • Týká se bytových domů, které jsou zachovalé, udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, respektive kdy si vlastníci (nebo budoucí vlastníci) bytových jednotek za účelem správy společných částí domů zřídili právnickou osobu (např. družstvo, s.r.o.). Dále se týká bytových domů ve výstavbě, dalších budov a staveb, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k bytovému domu; stavebního materiálu a věcí sloužících k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy).


Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

 • Týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti. V tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem.


Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti

 • Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo poškozením cizího majetku.


Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 • Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.


Pojištění právní ochrany

 • Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho oprávněných právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

 

Proč Finance Albatros ?
"Kvůli neuvážené investici jsem byl najednou téměř bez peněz, ale díky FINANCE ALBATROS se mi podařilo vrátit zpátky do hry."
Aleš Svoboda
"Jsem ve věku, kdy vím, že zdraví je to nejcennější, proto jsem chtěl od FINANCE ALBATROS sjednat tu nejlepší pojistku a to se povedlo."
Miroslav Pospíšil
"Studium v zahraničí jsem absolvovala jen díky mým rodičům a FINANCE ALBATROS, kteří mi pomohli s financováním."
Eliška Pokorná
15
let jsme tu
72
partnerů
přes 200
specialistů po celé ČR
201 483
spokojených zákazníků
Mapa
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.