Infolinka: 567 303 606 Facebook: FINANCE ALBATROS Twitter: FINANCE ALBATROS Linkedin: FINANCE ALBATROS

Neživotní pojištění

Pod neživotní pojištění se řadí všechna pojištění, která nespadají pod životní pojištění. 


Mezi neživotní pojištění se řadí:

 • úrazové pojištění,
 • cestovní pojištění,
 • pojištění vozidla,
 • pojištění majetku,
 • odpovědnost za škodu,
 • pojištění vážných chorob.


To jsou nejznámější pojištění, ale vznikají i nová pojištění. Mezi taková pojištění patří například pojištění internetových rizik, pojištění právní ochrany, pojištění schopnosti splácet nebo dokonce pojištění psů a koček. 

Cestovní pojištění

 • Pokud cestujete za hranice, je vždy dobré mít cestovní pojištění. Cestovní pojištění má tu výhodu, že je velmi variabilní. Záleží pouze na Vás, na co se na svých cestách pojistíte. Určitě vždy záleží, kam cestujete, jak dlouho bude zahraniční cesta trvat a také co budete podnikat. Základem je vždy pojištění léčebných výloh a poté je možnost mnoha připojištění: pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany, pojištění předčasného návratu nebo pojištění zpoždění či zrušení letu. 
 • Pokud cestujete se svým domácím mazlíčkem, můžete zvolit pojištění veterinární léčby. 


Pojištění vozidla 

 • Povinné ručení, neboli tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je ze zákona povinné a musí být sjednáno ke každému vozidlu registrovanému v ČR. Pojištění kryje škody, které jsou způsobeny jiné osobně na majetku či zdraví. Z tohoto pojištění nejsou hrazeny škody na vlastním vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. 
 • Havarijní pojištění kryje škody na Vašem vozidle, které byly způsobeny dopravní nehodou, vandalismem, krádeží nebo živelnou pohromou. 


Pojištění majetku 

 • V rámci pojištění majetku si můžete pojistit budovu nebo domácnost. Tato dvě pojištění se liší tak, že v případě pojištění budovy pojišťujete rodinný dům, byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt proti takovým rizikům jako je zkrat elektrického vedení, povodeň nebo prasklé potrubí. Pokud si sjednáte pojištění Vaší domácnosti, budou chráněny Vaše věci proti krádeži, vloupání, živelné pohromě nebo požáru. 


Odpovědnost za škodu 

 • Sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu se zajišťujete proti všem újmám, které způsobíte třetí osobě pří běžném životě, doma i venku. Navíc stačí mít jedno pojištění odpovědnosti v rodině, pojištění kryje i škody, které způsobí jiný člen rodiny nebo i domácí mazlíček. Pojištění platí na škody způsobené v celé Evropě.


Úrazové pojištění

 • Úraz se nám může stát kdykoliv a kdekoliv, proto je dobré mít sjednané úrazové pojištění. Pojistné se vztahuje na: úraz s trvalými následky, úraz s následkem smrti, denní dávka za dobu nezbytého léčení úrazu. 

Trvalé následky úrazů

 • Nejdůležitější je zajistit klienta proti trvalým následkům úrazuNení nic horšího pro finanční zdraví rodiny nebo jedince, když dojde k omezení příjmů (nebo úplnému zastavení) a zároveň ke zvýšení výdajů. U úrazového pojištění je výhodnější zvolit trvalé následky s progresí, jelikož klient tím získá za nižší pojistné vyšší pojistné plnění u nejzávažnějších úrazů.

Smrt úrazem

 • Smrt úrazem je riziko, které stojí za zvážení. Pochopitelně nedává téměř žádný význam u dětí, které nevydělávají peníze. A zrovna tak by ho neměl brát vážně ani člověk, který nikoho neživí. Smrt jako riziko v životním pojištění také zahrnuje tuto variantu, ale je podstatně dražší. Nahradit životní pojištění úrazovým pojištěním smrti je ovšem hazard.

Pojištění drobných úrazů

 • Pojištění drobných úrazů v současnosti lze vyřešit dvojím způsobem. Varianta 1 je forma denního odškodného, varianta 2 je forma tělesného poškození. Varianta 1 funguje náhradou škody za dny léčení úrazu, kde pojišťovny platí za všechny dny zpětně nebo následně až od určité doby léčení. Varianta 2 vyplácí pevnou částku u každého úrazu v závislosti na tom, o jaké procentuální poškození tělesné schránky se jedná. V současné době je populárnější mezi klienty i poradci uzavírat smlouvy, jenž fungují na principu 1. varianty.

Pojištění pracovní neschopnosti

 • Krytí tohoto rizika je zajímavé zejména pro klienty se středním příjmem nebo mající status OSVČ. U klientů s menšími příjmy nedochází k významnému propadu příjmu a tak není tolik ohroženo finanční zdraví pracovní neschopností. U vysokých příjmů bývá pojištění pracovní neschopnosti nedostatečně kryjící výpadek příjmů a zároveň velmi drahé. U tohoto typu pojištění jsou náklady s ním spojené vyšší než riziko a tento produkt se dá velmi efektivně nahradit samopojištěním.

Pojištění vážných chorob

 • Některé pojišťovny ho mají zakomponované přímo v tarifu životního pojištění, ovšem z hlediska kalkulace pojistného se jedná o oddělený produkt. Pojistné plnění nastává, jestliže nastane jedno z vyjmenovaných onemocnění. Ač se jedná o velmi vážná onemocnění, jako je například rakovina, tak nesení finančního rizika je diskutabilní. Zaprvé nemusí vždy vážná choroba znamenat trvalý výpadek příjmů, zadruhé je těžké kvantifikovat finanční ztrátu obecně pro všechny vážné choroby.

Pojištění invalidity

 • Riziko je velké a invalidita může nastat i "neúrazem". Co pak? Pojistit obecnou invaliditu je velmi drahé. Navíc ještě s rizikem, že mi vůbec nebude přiznána. Do rozhodování o pojištění invalidity pasuje pouze teorie o osobních preferencích. Je třeba zjistit klientův vztah k zodpovědnosti a vztah k sobě samému, teprve pak je možné citlivě zvážit toto finanční riziko.
Proč Finance Albatros ?
"Za svůj úspěch v podnikání vděčím i FINANCE ALBATROS, protože mi na začátku pomohli získat výhodný podnikatelský úvěr."
Kateřina Němcová
"FINANCE ALBATROS dokáží poradit všem – bez ohledu na věk a chápou, že ani na stáří nechceme zůstat bez prostředků."
Anna Kučerová
"Kvůli neuvážené investici jsem byl najednou téměř bez peněz, ale díky FINANCE ALBATROS se mi podařilo vrátit zpátky do hry."
Aleš Svoboda
15
let jsme tu
72
partnerů
přes 200
specialistů po celé ČR
201 483
spokojených zákazníků
Mapa
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Znojemská 4320/76
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 303 606
Fax.: +420 567 303 606
E-mail: fa@financealbatros.cz

 

© FINANCE ALBATROS, s.r.o. všechna práva vyhrazena | edited by n.e.s.p.i.